Seara interculturala


Atelierul Seara Interculturală a marcat unul dintre momentele festive ale taberei, pentru fiecare serie. Pornind de la tema interculturalității participanții au organizat, cu ajutorul cadrelor didactice și a facilitatorilor, un program în care s-au regăsit melodii populare din zona de unde provin elevii, melodii bisericești proprii cultelor practicate de familiile copiilor, dansuri populare oltenești, dar și dansuri rrome. Copiii și îndrumătorii lor au dovedit inițiativă, inspirație, inovație, iar ceea ce a ieșit… a fost o versiune într-adevăr originală a cuvântului INTERCULTURALITATE. Exuberanța, spontaneitatea, improvizația, emoția, sensibilitatea s-au împletit cu spiritul de echipă, pregătirea, talentul, dorința de implicare, spiritul critic, într-un mixt foarte autentic.
Seara interculturală s-a încheiat cu un angajament al copiilor: să lupte pentru visele lor, să ducă povestea taberei și să demonstreze tuturor că fiecare are șana sa. Seara Interculturală a lăsat amintirea unui grup omogen, în ciuda diferențelor de vârstă, a diferențelor culturale (participanți din localități diferite), a etniilor din care provin copii, a unui grup care a ilustrat într-un mod exemplar obiectivele proiectului.

  


Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

© 2024 Vreau educatie - toate drepturile rezervate