Proiectul „Școala pentru toți, școala pentru fiecare!” este finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021 (https://www.eeagrants.ro/ , http://www.eea4edu.ro )

AI. Creșterea cu 70 persoane a numărului de profesori care participă la cursuri formale și nonformale:
T1 – curs de formare acreditat „Rolul comunicării în spațiul școlar multicultural”
T2 – Atelierul de lucru „Principiile interculturalității”
T3 – Atelierul de lucru „Împreună pentru o școală democratică. Relația familie-școală-comunitate”
T4 – Atelierul de lucru „Drepturile copilului - o perspectivă argumentată pentru asigurarea șanselor egale la o viață de calitate”

AII. Creșterea cu 6 a numărului de material didactice elaborate și diseminate cadrelor didactice:
IO1 - Sunt copil, am drepturi legale!
IO2 - Incluziunea socială
IO3 - Ținuta vestimentară populară din zonă și ținuta rromă
IO4 - Populația, neamurile de rromi. Ocupații
IO5 - Educația „din familie” și educația „de la școală”
IO6 - Participarea copilului și adolescenților la evenimentele „de trecere”

AIII. Creșterea cu 75 de persoane a numărului de părinți / tutori care participă la activități de educare/conștientizare referitoare la incluziune, drepturile omului/copilului, toleranță și nediscriminare - 5 mese rotunde:
A1 – Legislația despre diversitate
A2 – Recunoașterea diversității și integrarea socială
A3 – Toți împreună la evenimentele comunității
A4 – Părinții alături de școală, pentru copii
A5 – Ne cunoaștem, ne înțelegem

AIV. Creșterea cu 250 a numărului de elevi participanți la activități non-formale, de conștientizare referitoare la incluziunea socială, care susțin dezvoltarea unor abilități/atitudini sociale - 5 cursuri non-formale, 1 tabără tematică cu ateliere de lucru:

B1 – Mă simt bine la mine în comunitate
B2 – Aspectul diferit ne face mai frumoși
B3 – Suntem mai bogați pentru că muncim diferit
B4 – Familia și școala îmi dau aripi
B5 – Înțeleg obiceiurile diferite de ale mele

B6 – Și tu ai șansa ta! – tabăra tematică, în cadrul căreia vor fi organizate câte 5 ateliere de lucru și o sesiune de dezvoltare personală.

C2 si D. Creșterea cu cel puțin 500 de persoane a numărului celor care beneficiază de informare și de diseminarea rezultatelor.  


Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

© 2024 Vreau educatie - toate drepturile rezervate