Școala pentru toți, școala pentru fiecare! – Proiect implementat de Asociația „VOLO EDU (Vreau educație)

Asociația „VOLO EDU (Vreau educație)” implementează, în perioada martie 2022-iunie 2023, proiectul cu titlul: Școala pentru toți, școala pentru fiecare!. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoritul Tinerilor în România

Ideea scrierii proiectului a apărut atunci când Promotorul împreună cu experții din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea au identificat problema din cele 5 comunități cuprinse în proiect, anume pericolul marginalizării copiilor de etnie romă și cu un nivel scăzut material, în școală și în societate.

Asociația „Volo Edu”, ISJ Dolj și ISJ Vâlcea și-au propus, prin prezentul proiect, să amelioreze această problemă și să ofere elevilor din cele 5 școli capacitatea de a gestiona posibilele încercări de discriminare și marginalizare, indiferent de mediu. Prin activități nonformale, adaptate vârstei lor, copiii pot afla practic cum își pot rezolva problemele, cum pot deveni atenți la alți copii, diferiți de ei.