ȘCOALA PENTRU TOȚI, ȘCOALA  PENTRU FIECARE!

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021
PROIECTE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ȘCOALĂ 2021

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se adresează unui număr de 70 de profesori, 75 de părinți/tutori și 250 elevi, din cinci școli partenere, procentul  copiilor romi fiind de 54%, în medie. Activitățile încep cu  formarea cadrelor didactice, continuă cu activități de conștientizare și învățare pentru părinții/tutorii lor și cu activități non-formale pentru elevi. Astfel, nu numai că toți elevii din grupul-țintă participă, în comun, la acțiunile organizate, dar sunt implicați și profesorii elevilor, alături de părinții / tutorii acestora.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității școlilor din județele Dolj și Vâlcea (regiunea SV Oltenia), de a asigura competențe civice elevilor din școlile partenere, pentru o incluziune efectivă a copiilor în societate, indiferent de etnie.Obiectivul general va fi realizat prin următoarele obiective specifice:
Creșterea capacității de comunicare a cadrelor didactice cu elevii, într-un mediu  format din elevii de diferite etnii, religii și situații sociale, în județele Dolj și Vâlcea.
Creșterea capacității de recunoaștere și acceptare a părinților / tutorilor elevilor din grupul țintă în materie de diversitate, în județele Dolj și Vâlcea.
Realizarea unui mediu divers cultural în școlile din județele Dolj și Vîlcea., pentru integrarea elevilor din grupul țintă.

  


Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

© 2024 Vreau educatie - toate drepturile rezervate